Vyhláška pro provoz motorových koloběžek

Úvod ÚvodVyhláška pro provoz motokoloběžek
 

Co je vlastně jízdní kolo vybavené dodatečně pomocným motorkem (motorová koloběžka):

Za jízdní kolo vybavené dodatečně pomocným motorkem je při splnění určitých technických podmínek považována i motorová koloběžka. Skutečnost, že je koloběžka považována za jízdní kolo, definuje obecně § 57 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. a příloha č. 12 písm. C) bod 9 vyhlášky č. 341/2014 Sb. Pokud vozidlo splňuje níže uvedené požadavky, považuje se nadále za jízdní kolo:

a.            Musí být zachován původní charakter jízdního kola/koloběžky  - po odpojení a bez přídavného motorku lze i nadále používat kolo/koloběžku, s vynaložením přiměřené námahy, jako běžný dopravní prostředek, motorek je možno odpojit nebo demontovat.

b.            Pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky § 19 zákona č. 56/2001 Sb. - ověření shody výrobku se schváleným typem, motorek musí plnit základní podmínky, např. elektromagnetické odstínění apod.

c.            Výkon motorku nepřesáhne 1 kW. – stejné jako u spalovacího motorku.

d.            Spalovací motorek nepřesáhne zdvihový objem válce (válců) 50 cm3 – pokud nelze na výrobku dohledat parametry a je podezření většího obsahu motorku, je nutné odborné vyjádření nebo znalecký posudek.

e.            Maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h – pohon jen pomocí motoru, na rovině, bez aktivního šlapání na pedály nebo bez odrážení nohou v případě koloběžky.

f.             Montáž všech komponentů si nevyžádá zásah do nosných částí (např. dodatečné svařování či vrtání do rámu). Po hypotetické demontáži pohonného sytému není nutné provádět další úpravy pro uvedení kola/koloběžky do původního stavu.

 

Pokud je jízdní kolo s dodatečným pomocným motorkem vybaveno přepínáním módů na tzv. schválený mód s rychlostí do 25 km/h a neschválený mód nad 25 km/h, musí kontrolní orgán prokázat užití toho nezákonného módu, jinak může být vozidlo provozováno na pozemní komunikaci legálně jako jízdní kolo s přídavným motorkem.

 

Pokud vozidlo nesplňuje shora uvedené podmínky definice jizdního kola vybaveného dodatečně pomocným motorkem (motorové koloběžky), jedná se o vozidlo I. kategorie a v takovém případě musí být řidič držitelem příslušného řidičského oprávnění, vozidlo podléhá registraci, musí mít sjednané pojištění odpovvědnosti z provozu vozidla.

 

Řidič musí při jízdě použít ochrannou přilbu schváleného typu a musí si chránit vhodným způsobem zrak, například brýlemi nebo štítem.

 

nprap. Michaela Nováková 
tisková mluvčí
P ČR  Kladno
15. října 2020